Articles published with Tea
Jie Zhang 1 , Baofu H ang 2 , Guangman X 2
Journal of Tea Science Research, 2024, Vol. 14, No. 1
Mingguo Jiang, Shizhen Wei, Yan Zho
Journal of Tea Science Research, 2024, Vol. 14, No. 1
Shuye Cheng, Chuanchuan Li
Journal of Tea Science Research, 2024, Vol. 14, No. 1
Anqi G o 1 , Huafang Feng 2 , Pu Jing 1,3 , Yu Lan 2 , Xiaonian Cao 2
Journal of Tea Science Research, 2024, Vol. 14, No. 1
Shuye Chen, Chuanchuan Li
Journal of Tea Science Research, 2024, Vol. 14, No. 1
Huiyi K ang 1 , Mengting L o 2 , Xuanjun Fang 2
Journal of Tea Science Research, 2023, Vol. 13, No. 4
Chuchu Li
Journal of Tea Science Research, 2023, Vol. 13, No. 2
Yuxian Yao, Mingze Zhang, Liping Li , Shijun Chen, Jing Li
Journal of Tea Science Research, 2023, Vol. 13, No. 1
Yaqin Long, Longxun Ran, Lifei Xia, Hao Q , Yiping Tian, Linbo Chen, Mingzhi Liang
Journal of Tea Science Research, 2022, Vol. 12, No. 1
Nikhil Gho h Hajra
Journal of Tea Science Research, 2021, Vol. 11, No. 1
Yanyan Li, Wei H ang, Jiajia Lin, Chuanpeng  Nie
Journal of Tea Science Research, 2020, Vol. 10, No. 2
Nagulan Manigandan, V.A. Shanm ga elvam, P. S rendar
Journal of Tea Science Research, 2019, Vol. 9, No. 1
Nikhil Ghosh Hajra
Journal of Tea Science Research, 2019, Vol. 9, No. 2
Dibyendu D tta 1 , Libeesh L ko e 2 , Anju Baj ai 1 , Uttam Bh nia 1 , Rajkumar Singh 1 , Sourav Samanta 1
Journal of Tea Science Research, 2018, Vol. 8, No. 1
Nikhil Ghosh Hajra
Journal of Tea Science Research, 2017, Vol. 7, No. 11
B. Deka 1 , A.  Bab 1 , S.  Sarkar 1 , S.  Mandal 1 , N.  K nd 1 , P. K.  Patanjali 2 , P.  Bhandari 2
Journal of Tea Science Research, 2017, Vol. 7, No. 8
P. Bar ah
Journal of Tea Science Research, 2017, Vol. 7, No. 7
Aritra La kar 1 , Champak Pa l 2 , B. K. La kar 3
Journal of Tea Science Research, 2017, Vol. 7, No. 5
Hoque A K M R 1, 2 , Aslam A F M 2 , Ahmed M 3 , Mamun M S A 3 , Howlader A J 2
Journal of Tea Science Research, 2016, Vol. 6, No. 9
Chandana Lok narangodage, Indira Wickrama inghe, Ranaweera K K D S
Journal of Tea Science Research, 2016, Vol. 6, No. 6
Sarvesh Kumar Shah 1 , Vipal A. Pate 2
Journal of Tea Science Research, 2016, Vol. 6, No. 5
Bhutia Pemba  H 1 , Sharangi Baran  A B 1 , Lepcha  R 2 , Tamang  D 3
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 11
Lokunarangodage C V K , Wickramasinghe I , Ranaweera K K D S
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 6
Ahmad I 1 , Yasin M 1 , Rowshon A 1 , Rafikul Hoque A K M 2
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 5
Nepolean  P , Jayanthi  R , Mareeswaran  J , Radhakrishnan  B
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 7
Ngige W. John 1 , Kinyua K. John on 2 , Kariuki Daniel 3 , Gitonye W. Chri to her 4 , Mwangi John 5
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 4
N. Gho h Hajra 1 , C. Won-Mo Yang 2
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 3
C. A. Uth rry 1,2 , C. Gmez-Cordov 1
Journal of Tea Science Research, 2015, Vol. 5, No. 2
A.B. Sharangi 1 , M.D. Wasim Siddiq i 2 , J.E. Davila Avina 3
Journal of Tea Science Research, 2014, Vol. 4, No. 1
Mohammad Ali Sahari 1 , Soheila Zarringhlami 2 , Mohsen  Barzegar 1 , Zohreh  Hamidi-E fehani 1
Journal of Tea Science Research, 2013, Vol. 3, No. 1