Articles published with Genetic diversity
Shasha Wei 1,2,3 , Jing Peng 1,6 , Zhidan Chen 2,3,4 , Weijiang S n 1,2,3 , Lin Lin 1,2,3 , Renquan W 5
Journal of Tea Science Research, 2020, Vol. 10, No. 3
Jiawen Yan, Jianhui Li, Wenfu Bai, Lin Y , Dongling Nie, Ying Xiong, Bohai Li, Sizheng W
International Journal of Horticulture, 2020, Vol. 10, No. 6
 Izhar llah 1 , Amin Ur Rehman 2 ,  Zaki llah 1 , Shahid Iqbal 1 ,  Shehzad 1 , Muhammad Mohib llah 3 ,  Irfan llah 3
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 5
Kabita Sethi, Swapan Kumar Tri athy, Prabhu Charan Lenka, Priyadarshini Mohanty
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 2
S.K. DATTA 1 , D. Chakrabarty 2
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 21