Articles published with Grafting
Yeping Han 1,2 , Jiayao Zho 2,3 , Chunyang Zhan 1 , Zhonggang Li 1
International Journal of Horticulture, 2022, Vol. 12, No. 1
Huan H , Ximeng Yang , Xia Wang, Ting Zh , Guixiang Li, Tao Li, Mingyang Li, Shunzhao S i
International Journal of Horticulture, 2021, Vol. 11, No. 3