Articles published by Nirajan Acharya
Sujan Ghimire, Pooja Bhusal, Ashok Rijal, Nirajan Acharya, Praju Ghimire
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 3
Prashanna Acharya, Nirajan Acharya, Karishma Bhusal, Binita Lamsal, Riya Pradhan, Shashi Pandey, Madhav Prasad Lamsal, Jiban Shrestha
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 3
Sisam Gautam, Dharma Prasad Chapai, Madhav Dhital, Nirajan Acharya
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 1
Nirajan Acharya, Karishma Bhusal, Kalika Bahadur Adhikari, Prashanna Acharya, Shashi Pandey, Dharma Prasad Chapai
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 1