Articles published by Prashanna Acharya
Prashanna Acharya, Nirajan Acharya, Karishma Bhusal, Binita Lamsal, Riya Pradhan, Shashi Pandey, Madhav Prasad Lamsal, Jiban Shrestha
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 3
Nirajan Acharya, Karishma Bhusal, Kalika Bahadur Adhikari, Prashanna Acharya, Shashi Pandey, Dharma Prasad Chapai
International Journal of Horticulture, 2024, Vol. 14, No. 1