Articles published by Jing Li
Yuxian Yao, Mingze Zhang, Liping Liu, Shijun Chen, Jing Li
Journal of Tea Science Research, 2023, Vol. 13, No. 1