Articles published with Eggplant
Xuexia W 1 , Yong Wang 2 , Jun Jiang 2 , Haibin Shen 1 , Shoubo Tian 1 , Dingshi Zha 1
International Journal of Horticulture, 2022, Vol. 12, No. 5
Yeping Han 1,2 , Jiayao Zho 2,3 , Chunyang Zhan 1 , Zhonggang Li 1
International Journal of Horticulture, 2022, Vol. 12, No. 1
Ilemobayo Ol f nke O 1 , Adesina Jacob M 2 , Ojumu Seg n 1
International Journal of Horticulture, 2014, Vol. 4, No. 4