Articles published by Yi Ding
Mingxia Yuan, Wei Song, Huanhuan Liu, Tao Ma, Haoyang Wang, Lanxiang Liu , Yi Ding
International Journal of Horticulture, 2023, Vol. 13, No. 10
Mingxia Yuan, Wei Song, Huanhuan Liu, Jun Zhu, Tiansen Chen, Yi Ding
International Journal of Horticulture, 2023, Vol. 13, No. 2