Articles published by Lina Wang
Tang Rui, Ni Han, Yajing Hu, Lixue Wang, Zhonghai Ren, Lina Wang
International Journal of Horticulture, 2020, Vol. 10, No. 1
Lina Wang, Donghai Cui, Xueyuan Zhao, Miao He
Genomics and Applied Biology, 2017, Vol. 8, No. 4