Articles published with Terpene synthase
chengcheng zho 1 , Dejin Xie 2 , Youjie Ye 2 , Tianyou He 1 , Yushan Zheng 1,2
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 3