Articles published by Jianhui Li
Jiawen Yan, Jianhui Li, Wenfu Bai, Lin Yu, Dongling Nie, Ying Xiong, Bohai Li, Sizheng Wu
International Journal of Horticulture, 2020, Vol. 10, No. 6
Huixia Li, Jie Zhang, Jianhui Li, Renxiang Cai
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 1