Articles published with NCCRP-1
Qi Zheng 1,2,3 , Yu H ang 1,2,3 , Man Y an 1 , Jia Cai 1,2,3 , Jufen Tang 1,2,3 , Yishan L 1,2,3 , Zaohe W 1,2,3 , Jichang Jian 1,2,3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 9