Articles published with Genetic diversity
Shasha Wei 1,2,3 , Jing Peng 1,6 , Zhidan Chen 2,3,4 , Weijiang S n 1,2,3 , Lin Lin 1,2,3 , Renquan W 5
Journal of Tea Science Research, 2020, Vol. 10, No. 3
Jiawen Yan, Jianhui Li, Wenfu Bai, Lin Y , Dongling Nie, Ying Xiong, Bohai Li, Sizheng W
International Journal of Horticulture, 2020, Vol. 10, No. 6
Tao Yan, Yusong G o , Zhongduo Wang , Li Li , Chuwu Li
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 60
Yifang L an 1,2 , Juan Li 1,2 , Dandan Li 1,2 , Zhenzhen Jiang 1,2 , Zhan Li 1,2 , Jiangli Zhang 1,2 , Chengqiang Yan 1,2 , Shihuang P 2 , Shoulin Jin 2 , Jiancheng Wen 1,2 , Xuelin Tan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 7
Chunyang Meng 1,2 , Xiaochun Wei 1 , Yanyan Zhao 1 , Yuxiang Y an 1 , Shuangjuan Yang 1 , Zhiyong Wang 1 , Xiaowei Zhang 1 , Jiuwen S n 3 , Xiaolan Zheng 1 , Qiuju Yao 1 , Qiang Zhang 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 8
 Izhar llah 1 , Amin Ur Rehman 2 ,  Zaki llah 1 , Shahid Iqbal 1 ,  Shehzad 1 , Muhammad Mohib llah 3 ,  Irfan llah 3
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 5
Subhojit Datta 1,2 , Gupta Pra oon al 1 , Kaashyap Mayank 1,3 , Kumar S 1,4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 23
Kabita Sethi, Swapan Kumar Tri athy, Prabhu Charan Lenka, Priyadarshini Mohanty
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 2
Yuksel Bolek 1 , Khezir Hayat 1 , Adem Bardak 1 , MuhammadTehseen Azhar 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 10
Madhav M S 1,2 , Siva Raju K 2 , Gaikwad K 3 , Vishalakshi B 1 , Murthy T G K 2 , Umakanth B 1
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 16
S.K. DATTA 1 , D. Chakrabarty 2
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 21
Shafina Haq e, Pritesh Roy, A. Anandan, S. Samantaray, S.K. Pradhan, O.N. Singh
Rice Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 2
Tesfamichael Te famichael 1,2 , S. M. Githiri 2 , R. W. Ka ili 2 , R.A. Skilton 3 , M. Solomon 3 , A.B. Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 13
C. Olweny 1,2,4 , J. Jamoza 2 , M.M. Dida 3 , W. Kimani 4 , J. Nj g na 4 , D. Githae 4 , B. Kiawa 4 , N. Yao 4 , L. Ko ambo 5 , C. Sally 6 , P. Okori 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 6
Nancy G ta 1 , Sajad Majeed Zargar 1 , Moni G ta 2 , S.K. G ta 3
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 3
Siva Kumar Vavila alli 1 , Celine V A 2 , Sreelathakumai I 2
Legume Genomics and Genetics, 2014, Vol. 5, No. 2
Asifa Wali 1 , Mudasir Syed 2 , Bilal Bhat 1 , Masood-ul Hassan Balkhi 1 , Farooz Bhat 1 , Mohd Darzi 3
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 24
S. Rame h k mar 1 , T. Ar m gam 2 , C.R. Anandak mar 3
Plant Gene and Trait, 2013, Vol. 4, No. 2
Udaykumar Kage 1 , Deepa Madalageri 1 , Laxman Malakannavar 2 , Prakash Ganaga hetty 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 9
Xiantao Ai, Xueyuan  Li, Junduo  Wang, Juyun  Zheng , Hong  Sha, Tuerxunjiang , Likun  D o, Ming  Mo
Cotton Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Korori A. A. So dabeh 1 , Azadfar Davo d 2 , Shirvany Ano hirvan 3 , Valipour K. Ho ein 4 , Matinizadeh Mohammad 5
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 8
Sumana Banerjee 1 , Moumita Da 1 , Reyazul Rouf Mir 2 , Avijit K nd 3 , Niladri To dar 3 , Debabrata Sarkar 3 , Mohit K Sinha 3 , Harindra S Balyan 1 , Pushpendra K G ta 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 2
Xiaolei Li 1,2 , Hua Tang 1 , Dongdong Li 1 , Liheng Ho 2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 12
Weidong Shi , Ruikui H ang , Shengmao Zho , Faqian Xiong
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 7
Fang Wang 1,2 , Fangdi Li 1,2,3 , Jian Wang 1,2 , Yun Zho 1,2 , Haihong S n 1,2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 4
Jinteng C i 1 , Bingxu Chen 2 , Yingyao Shi 3 , Rong Zhang 4 , Hui Wang 2 , Yiliang Qian 3 , Haiyan Li 2 , Linghua Zh 2 , Zhikang Li 2 , Yongming Gao 3
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 1