Articles published with Gene cloning
chengcheng zho 1 , Dejin Xie 2 , Youjie Ye 2 , Tianyou He 1 , Yushan Zheng 1,2
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 3
Qingjie G an 1,2 , Lin Li 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1