Articles published with Cloning
Rui Wang, Jiawen W , Huixuan Chang, Guoliang Chen, Zhenqing Bai
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 5
chengcheng zho 1 , Dejin Xie 2 , Youjie Ye 2 , Tianyou He 1 , Yushan Zheng 1,2
Medicinal Plant Research, 2020, Vol. 10, No. 3
Lili Wang, Qiang Peng, Jiali Li, Dashuang Zhang, Jianqiang W , Xue Jiang, Susong Zh
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 12
Chumki Bhattacharjee 1 , Doddananjappa Theertha Pra ad 2 , Nagenahalli Huchappa Manj nat 3 , Debarshi Sanyal 4 , Sajad Majeed Zargar 5
Genomics and Applied Biology, 2012, Vol. 3, No. 2
Zhiguang Shi 1,2,3 , Pengtao Gong 1,2 , Degang Zhao 3 , Shenkui Li 2 , Xuanjun Fang 1,2,3
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Qingjie G an 1,2 , Lin Li 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1